Trưởng Phòng Kinh Doanh - Bình Dương

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 31-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phần Cứng - Mạng (It)

công ty TNHH sài gòn stec

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Biết Tiếng Anh

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH sks furniture

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 18-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Trung) - Bình Dương (Xe Đưa Đón)

công ty TNHH woodworth wooden(vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Phòng It

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-05-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng It

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-05-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng It

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-05-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It (Hệ Thống Toàn Nhà Máy)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-05-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty cổ phần omexey home furnishing (vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Phần Cứng

shyang hung cheng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 23-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Hoa) - Bình Dương (Xe Đưa Đón)

công ty TNHH woodworth wooden(vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Fpt Bình Dương

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 08-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Fpt Bình Dương

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 08-03-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH nội thất kiến á

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Kinh Doanh Fpt Telecom Bình Dương

fpt telecom cn bình dương

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-02-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bình Dương - Fpt Telecom - Chi Nhánh Bình Dương

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-02-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cctv (Giám Sát Camera)

vietnam housewares co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phần Cứng

vietnam housewares co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT