Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông (Tam Kỳ)

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 27-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It ( It Staff)

công ty TNHH mtv sedo vinako

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 27-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vi Tính Chi Nhánh - Chi Nhánh Quảng Nam

ngân hàng việt nam thương tín

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Onsite Tại Hội An

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Onsite Tại Quảng Nam

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Onsite Tại Tam Kỳ

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Triển Khai Hạ Tầng Mạng Viễn Thông

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It-Quảng Nam

công ty cổ phần hanacans

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 10-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT