It Support Intern (Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin)

công ty TNHH premo việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 17-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tin Toàn Quốc

Một công ty test

Địa Chỉ: Toàn Quốc

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

It Intern (Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin)

công ty TNHH premo việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

IT Stock Control Administrator

công ty TNHH phát triển nam hội an

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Analyst, Business Applications

công ty TNHH phát triển nam hội an - casino

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 06-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Nhà - Làm Việc Tại Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 12-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Onsite - Làm Việc Tại Hội An, Quảng Nam

fpt telecom

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 06-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

IT Support Specialist

công ty TNHH phát triển nam hội an

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

IT Operations Officer ( Quảng Ninh, Quảng Nam)

ila vietnam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 02-05-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

IT Project Manager/ Senior System Specialist

công ty TNHH phát triển nam hội an

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 17-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It/ Quản Trị Mạng - Làm Việc Tại Quảng Nam

hyosung vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 22-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It (Quảng Nam)

on-tech co.,ltd

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 23-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It/ It Engineer - Làm Việc Tại Quảng Nam

hyosung vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

công ty TNHH khách sạn vạn lợi

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

01 Nhân Viên It (It Support)

công ty TNHH mtv sedo vinako

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 26-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT