Quản Lý Dự Án (Tiếng Nhật Thành Thạo ) Tại Khu Công Nghiệp Đồng Văn III, Hà Nam

aden tam (vietnam)

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Dự Án (Tiếng Nhật Từ N3 Trở Lên) Tại Khu Công Nghiệp Đồng Văn III, Hà Nam

aden services ltd vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 18-07-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT