Go! Quảng Ngãi - Plaza Manager

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 10-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Quảng Ngãi

công ty cổ phần đất xanh nam miền trung

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Mảng Biệt Thự Tại Quảng Ngãi

công ty cổ phần đất xanh nam miền trung

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án - Tại Trung Tâm Quảng Ngãi

công ty TNHH một thành viên địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 21-12-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Telesale Dự Án Bất Đồng Sản

công ty TNHH một thành viên địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 12-12-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Đất Nền Cao Cấp

công ty TNHH một thành viên địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Đất Nền

công ty TNHH một thành viên địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Cao Cấp

công ty CP bất động sản linkhouse miền trung

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

công ty TNHH mtv địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Tư Vấn Dự Án

công ty TNHH mtv địa ốc minh trần

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Đền Bù Giải Tỏa (Ưu Tiên Ứng Viên Tại Quảng Ngãi)

công ty cổ phần đất xanh miền trung

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 16-05-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty cổ phần thương mại đầu cta land

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

cn quảng ngãi - công ty CP kinh doanh bất động sản minh hoàng

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bất Động Sản

phát hưng

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

công ty TNHH bất động sản mỹ gia

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty cổ phần bất động sản tiến phát

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 14-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT