Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Kế Toán

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Viên - Tổng Hợp

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh)

công ty TNHH user interface technology việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng

công ty cổ phần hga 01

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 15-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng, Dòng Tiền

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phụ Trách Tài Chính

công ty cổ phần sản xuất điện tử thành long

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Tổng Hợp (Công Ty Xây Dựng)

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

R&d Planning Officer/ Cán Bộ Kế Hoạch (Phòng R&d)

công ty CP diana unicharm

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 21-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đô

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 01-12-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Bắc Ninh

công ty dh logistics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Số Lượng 01 - Gấp)

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 08-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Ttpp Bắc Ninh] - Nv Kế Toán

liên hiệp hợp tác xã tm tp hồ chí minh

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thẩm Định Tài Chính Tại Nhà (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

ngân hàng tmCP tiên phong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Tổng Hợp - Làm Việc Tại Bắc Ninh

công ty TNHH xd naro việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Accoutant

công ty TNHH vision semicon asia

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Accountant Senior Staff

công ty TNHH m&c electronics vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT