Nhân Viên Kế Toán Thời Vụ

dan on foods corporation

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất (Data Clerk)

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 10-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất (Helper)

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 01-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất- Ppic Staff

công ty TNHH dynaplast packaging (vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Thanh Toán (Quỹ)

công ty TNHH mộc lục

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 18-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH thực phẩm la cusina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Tồn Kho ( Ira Execurive) - Kho 21 Icd Tân Cảng Sóng Thần

dhl supply chain (vietnam) ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Viên

công ty cổ phần tiến thành (tien thanh shareholding company)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Tại Bến Cát Bình Dương

công ty cổ phần cà phê phúc sinh

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 03-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH chế tạo bơm ts

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH medochemie (viễn đông)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Bhxh

công ty CP samco vina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Quản Trị Sản Xuất

công ty TNHH bao bì nhựa thái dương

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

01 Payable Accountant / Kế Toán Thanh Toán

sing industrial gas vietnam co.,ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Ap- Ar Accountant

công ty TNHH becamex tokyu

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-12-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán (Đồ Gỗ Nội Thất)

công ty TNHH sks furniture

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-12-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH thực phẩm & ngk rita

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qa/qc

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

công ty TNHH cơ khí xây dựng du lịch bách tùng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT