Thu Ngân Viên Cao Bằng

công ty CP giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông (eCPay)

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 12-03-2020

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tin Toàn Quốc

Một công ty test

Địa Chỉ: Toàn Quốc

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

General Accountant

công ty sản xuất

Địa Chỉ: Cao Bằng

Hạn nộp: 24-07-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT