Nhân Viên Kế Toán Giá Thành - Farm Nghệ An

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Tổng Hợp - Farm Nghệ An

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng (Chief Accountant): 01 Người

công ty TNHH sangwoo việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH royal foods nghệ an, vn

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Kiêm Cán Bộ Tín Dụng

tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 15-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Tổng Hợp - 01 Người (Làm Tại Thanh Hóa)

chi nhánh công ty TNHH long sơn tại thanh hóa - nhà máy xi măng long sơn

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Phó Phòng Kế Toán - 01 Người (Làm Tại Thanh Hóa)

chi nhánh công ty TNHH long sơn tại thanh hóa - nhà máy xi măng long sơn

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

[ Vinh-Nghe An ]_ Chief Accounting Cum HR & Admin

daikin air conditioning (vietnam) joint stock company

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Kho

công ty mtv nhựa châu âu nghệ an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 21-07-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kế Toán (Tp Vinh, Nghệ An)

công ty TNHH viện thẩm mỹ kay spa

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 17-07-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kho ( Thu Nhập Từ 10 -15 Triệu Đồng/tháng)

european plastic joint stock company (europlast)

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Phó Phòng Kế Toán: 01 Người

chi nhánh công ty TNHH long sơn tại thanh hóa - nhà máy xi măng long sơn

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Tổng Hợp: 01 Người

chi nhánh công ty TNHH long sơn tại thanh hóa - nhà máy xi măng long sơn

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kho

carlsberg việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 26-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kế Toán Thu Chi (Ocean Edu- Diễn Châu)

công ty cổ phần giáo dục đại dương

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 10-06-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng

công ty TNHH frescol tuna (việt nam)

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Công Nợ (Ar Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

công ty cổ phần sữa th

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 18-08-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH bvs.stone ii

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 10-05-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT