Nhân Viên Tư Vấn Kiêm Trực Tổng Đài- Thu Cúc Clinic Chi Nhánh Tp Vinh- Nghệ An

công ty CP thẩm mỹ thu cúc

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 27-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Vinh - Nhân Viên Pha Chế - Chuỗi Cửa Hàng Ăn Uống Food City

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Vinh - Nhân Viên Bếp - Chuỗi Cửa Hàng Ăn Uống Food City

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Vinh - Nhân Viên Bán Hàng - Chuỗi Cửa Hàng Ăn Uống Food City

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Vinh - Nhân Viên Phục Vụ - Chuỗi Cửa Hàng Ăn Uống Food City

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 15-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Cửa Hàng - Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City (Big C Vinh)

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 10-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Vinh - Giám Sát Cửa Hàng/bếp - Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 08-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Vùng Khu Vực_Area Manager

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Ca Nhà Hàng Big C Tp. Vinh (Nghệ An)

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 18-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Sảnh - Rạp Galaxy Vinh

công ty cổ phần phim thiên ngân (galaxy studio., jsc)

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 05-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý & Giám Sát Ca Nhà Hàng Khu Vực Nghệ An

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

100 Nhân Viên Full Time - Bếp/bán Hàng/giao Hàng Khu Vực Nghệ An

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bàn Nhà Hàng

công ty TNHH huy hương cửa lò

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 14-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bàn - Oder Nhà Hàng (Đào Tạo Lên Quản Lý)

công ty TNHH huy hương cửa lò

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 13-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý

nhà hàng seoul

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 23-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT