Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

công ty TNHH dv ăn uống ba sao

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Full Time (Bếp/phục Vụ/giao Hàng) Khu Vực Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 10-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Nhà Hàng Khu Vực Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 21-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Ca Nhà Hàng Khu Vực Hà Nội, Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 12-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Nhà Hàng Khu Vực Hà Nội, Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Flamingo (Thái Nguyên)

công ty cổ phần tập đoàn flamingo

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý & Giám Sát Ca Nhà Hàng Khu Vực Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

100 Nhân Viên Full Time - Bếp/bán Hàng/giao Hàng Khu Vực Thái Nguyên

công ty TNHH pizza việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Nhà Hàng

công ty cổ phần tập đoàn tiến bộ

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 14-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhà Hàng

nhà hàng that manh

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 29-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Lễ Tân

công ty CP phát triển thq việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 02-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nữ Phục Vụ Bàn

cty CP thương mại và dịch vụ chuông vàng

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Quản Lý Nhà Hàng Ở Thái Nguyên

cty CP thương mại và dịch vụ chuông vàng

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT