[Khánh Hòa] Air Conditioning Sales Engineer

daikin air conditioning (vietnam) joint stock company- khanh hoa branch

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 24-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế Autocad 2D,3D.

cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ huy hùng

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 10-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Developer (Nhân Viên Kỹ Thuật)

data intelligence technologies

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 22-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[Khánh Hòa] Sales Engineer

daikin air conditioning (vietnam) joint stock company- khanh hoa branch

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 10-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[Khánh Hòa] Engineering Support

daikin air conditioning (vietnam) joint stock company- khanh hoa branch

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 10-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Phần Mềm (Làm Việc Tại Nha Trang).

công ty TNHH đối tác việt

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[Khánh Hòa] Sales Engineer

vietnamworks

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[Khánh Hòa] Engineering Support

vietnamworks

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật - Nha Trang

công ty TNHH mtv karcher

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 04-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Phần Mềm (Làm Việc Tại Nha Trang)

công ty TNHH đối tác việt

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Điện Nước

công ty TNHH môi trường- xây dựng nha trang xanh

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kĩ Thuật Viên Âm Thanh, Ánh Sáng

công ty TNHH sân thượng mặt trăng

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kcs

công ty cổ phần in bao bì khatoco

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 20-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật

công ty cổ phần in bao bì khatoco

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 20-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Đo Đạc

công ty TNHH xây dựng nền móng hoàng minh

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 11-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Nông Nghiệp

công ty farm oxanh - nông nghiệp công nghệ cao

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 15-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tại Nha Trang

nhdsystem

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

công ty TNHH đông đô

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Nguyễn Kim

nguyễn kim nha trang

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT