Cán Bộ Kỹ Thuật Lập Dự Toán

công ty TNHH mtv act

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 22-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Phụ Trách Nhà Máy Thủy Điện

công ty cổ phần thủy điện nậm xây nọi 2

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng Làm Việc Tại Lào Cai

công ty cổ phần xây dựng bạch đằng 201

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 21-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT