Nhân Viên Điều Tra Và Xử Lý Tín Dụng - Trà Vinh

fe credit

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

(Gấp) Nhân Viên Thu Hồi Phí Tại Nhà (Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang)

fe credit

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT