General Manager

clark material handling vietnam co.,ltd

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Land Procedures

navigos search's client

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

物资采购主管 - Nhân Viên Quản Lý Mua Sắm Vật Tư

công ty TNHH điện lực jaks hải dương

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 25-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Hai Phong Urgent - Legal Officer

navigos search

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 10-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT