Legal Advisor

navigos search’s client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 17-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Legal Advisor

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 28-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Insurance Contract Staff

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 10-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Legal Advisor (Contracts and Procurement)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 26-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Legal Advisor (Regulations)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 01-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT