Project Officer “Adaptation to Climate Change”

the deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (giz)

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

EHS Staff

esquel garment manufacturing vn

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Engineer - Service Technician (Ho Chi Minh City)

bms company ltd

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên An Toàn Lao Động (EHS) 1 Hà Nam, 1 Bắc Giang

casablanca vietnam

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Cơ Điện

công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển công nghệ việt (vntech)

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Engineer in (Industrial) Wastewater Treatment

witteveen+bos raadgevende ingenieurs b.v.

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Electrical Staff

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HSE Officer – Nhân Viên An Toàn Môi Trường

medical devices and biomaterial plant jsc

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm

công ty TNHH hóa chất atp

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QS

airspeed manufacturing vietnam llc

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Môi Trường Lương Từ 9 Triệu

trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Process Engineer (Environment)

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Sales Engineer - Nhân Viên Kinh Doanh Total Income Up to 250 Mil/year

công ty CP kỹ thuật môi trường việt an

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Facility Manager

công ty TNHH giầy chingluh việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh và Kỹ Thuật

công ty TNHH mtv unicoh việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Expert (Sales & Business Development)

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Gia Môi Trường

tổng công ty CP thương mại xây dựng

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Expert (Sales & Business Development) – Japanese N1

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Safety Engineer

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Procurement - Cost Estimation (Major in Environment)

công ty TNHH kobelco eco-solutions việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT