Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

công ty TNHH koastal eco industries.

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 16-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Vận Hành

công ty TNHH koastal eco industries.

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Công Nghệ

công ty TNHH koastal eco industries.

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT