Supervisor – Waste Water & Recycling (Shift Working)

công ty TNHH sản xuất first solar việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Environmental Engineer

goshu kohsan (vietnam) co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quality System & HSE Engineer

công ty TNHH bonfiglioli việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior EHS Engineer

công ty TNHH ii-vi việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

EHS Staff

esquel garment manufacturing vn

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Supervisor – Waste Water & Recyling

công ty TNHH sản xuất first solar việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nam Nhân Viên EHS

công ty TNHH itm

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Sales Technical (Wastewater Treatment)

lautan luas vietnam co, ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Safety, Health and Environment Officer

rheem viet nam ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

EHS Supervisor

công ty cổ phần quạt việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

EHS Manager (Pharma Division - Glomed Bình Dương)

abbott

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Manager Sustainability Materials, Footwear

adidas sourcing ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Product Safety Specialist (HSE)

công ty sản xuất của nước ngoài

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HSE (Senior & Junior)

vietnam singapore industrial park j.v., co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Sales Engineer/ Sales Representative

nch

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

EHS Officer

becker industrial coatings (vietnam) co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HSE Manager

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư An Toàn

rich products vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HSE Manager

detmold packaging vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh ( Công Nghệ Thực Phẩm hoặc Xử Lý Nước )

behn meyer viet nam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT