[Hải Dương] Chuyên Viên Tài Chính

tập đoàn an phát

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Chuyên Viên Giao Dịch Tín Dụng (Hợp Đồng Thời Vụ 09 Tháng)

ngân hàng tmCP quốc tế việt nam (vib)

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Chuyên Viên Giao Dịch Tín Dụng Vùng

ngân hàng tmCP quốc tế việt nam (vib)

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT