Go! Bến Tre - Phụ Trách Vệ Sinh Và Chất Lượng

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 10-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Go! Bến Tre - Phụ Trách (Quản Lý) Vệ Sinh Và Chất Lượng

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 10-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Qc Online

cty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 23-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc Online

cty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 02-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Qa/qc

công ty TNHH sx tm xuất nhập khẩu âu việt furniture

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 16-03-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Công Nghệ

công ty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 08-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Chất Lượng

cty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 07-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Iso

cty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng

cty CP xuất nhập khẩu bến tre (betrimex)

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Thu Hoạch Củ Hủ Dừa

cơ sở chế biến củ hủ dừa chí tâm

Địa Chỉ: Bến Tre

Hạn nộp: 25-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT