Nhân Viên Kỹ Thuật Mẫu

công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 12-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nam Nhân Viên Chất Lượng Qa/qc (Có Thể Nhận Việc Sau Tết)

công ty CP sx dv xnk hà nội

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Chất Lượng Qa/qc ( Nam)

công ty CP sx dv xnk hà nội

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 06-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lễ Tân - Bình Phước

công ty TNHH plastic gainlucky

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 25-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT