Nhân Viên Kiểm Đếm

công ty TNHH dầu thực vật cái lân (calofic)

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thẩm Định Địa Bàn (Kv Đồng Tháp)

ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong (tp bank)

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT