Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qci) - Kv Gia Lai

công ty TNHH olam việt nam

Địa Chỉ: Gia Lai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quan Ly San Xuat

cn công ty TNHH red river foods việt nam tại tỉnh gia lai

Địa Chỉ: Gia Lai

Hạn nộp: 14-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT