Qc/qa Staff

astee horie vn co., ltd

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 21-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Iso

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 21-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Hàng Linh Kiện Nhựa

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 14-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Đo (Máy 2D, 3D, Cmm)

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 14-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty cổ phần nhựa opec

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 24-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 10-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Pqc

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 05-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Pqc (Qc Công Đoạn Sản Xuất)

công ty TNHH suntel vina

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Lab - Qc

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 08-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 15-03-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc Camera (Nữ)

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty ics việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 03-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

công ty cổ phần thuận hải

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 01-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Qc (Linh Kiện Nhựa Điện Tử)

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qc Leader

công ty cổ phần vitek

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

công ty TNHH hiển long việt nam

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Iso Staff

astee horie vn co., ltd

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

công ty cổ phần ống thép thuận phát

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 10-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Làm Việc Tại Nhà Máy Hải Dương)

công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Qc

tập đoàn an phát holdings

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 24-07-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT