Nhân Viên Kcs - Làm Việc Tại Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam

tổng công ty cổ phần y tế danameco

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Chất Lượng

công ty cổ phần thương mại và sản xuất đá quảng nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

công ty cổ phần thương mại và sản xuất đá quảng nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phụ Xe Tải - Lái Xe Tải 1T400Kg - B2,c

công ty nông sản hải vinh

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qa )

công ty TNHH may mặc onewoo

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 27-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Nhà Máy

công ty TNHH mtv sxkd vlxd phát thành

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 25-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Gạch

công ty TNHH mtv sxkd vlxd phát thành

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

công ty TNHH premo việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 22-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp - Msb

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 17-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

công ty TNHH mtv hta flower

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 14-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Planning Assistant (Temp. 8 Months, Outsourced Contract)

công ty TNHH nhà máy bia heineken việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 01-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân Viên Qc Công Trình

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kinh Doanh

bảo hiểm nhân thọ aia quảng nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Number One Chu Lai - Trưởng Phòng Qa/qc

tập đoàn tân hiệp phát

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 13-01-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất (Ie)

công ty TNHH may mặc onewoo

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 05-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc Định Lượng- Number One Chu Lai

tập đoàn tân hiệp phát

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT