Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty cổ phần xi măng công thanh

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 26-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Chất Lượng (Tĩnh Gia - Thanh Hóa)

công ty cổ phần thực phẩm nhật minh

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 07-11-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Luật Sư Phụ Trách Hồ Sơ, Pháp Lý

công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế an sinh

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Tại Nhà (Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc - Thanh Hóa)

fe credit

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 22-04-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Thanh Hóa

fe credit

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT