Nhân Viên Điều Phối - Thu Ngân (Bình Dương - Long An - Bến Tre)

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 03-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Qc/ Thẩm Định/ Giám Định

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 25-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Chất Lượng & Iso

công ty CP sakos

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Chứng Từ (Tiền Giang)

ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong (tp bank)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vật Tư

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qe - Kỹ Sư Hệ Thống ( Tiếng Hoa )

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT