Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

công ty cổ phần thép vas tuệ minh

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty cổ phần cà phê phúc sinh

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự - Làm Việc Tại Bình Dương

công ty TNHH pado

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 08-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Receptionist - Nhân Viên Lễ Tân

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Admin Internship

công ty TNHH v.f.r

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 20-07-2020

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Hr Specialist

adm animal nutrition vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Bến Cát - Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thủ Dầu Một - Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thuận An - Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-07-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Nhân Sự - C&b

công ty cổ phần chánh nghĩa quốc cường

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự - Tuyên Truyền (Tiếng Hoa)

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Nhân Sự

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Tổng Vụ

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hr Specialist

công ty TNHH guyomarc'h việt nam (thuộc tập đoàn adm)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thực Tập Sinh - Phòng Nhân Sự

công ty TNHH guyomarc'h việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-05-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự - Quan Hệ Lao Động

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

công ty cổ phần nhựa á đông - a dong plastic jsc (adc plastic., jsc)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hr Staff (Tiếng Nhật N3)

astee horie vn co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên C&b

công ty TNHH sks furniture

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT