Trưởng Chi Nhánh Bình Phước (Trưởng Phòng Nhân Sự)

vin hr corparation

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 26-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Nhân Sự (Chơn Thành - Bình Phước)

vin hr corporation

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 10-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Tai Kcn Minh Hưng - Hq, Bình Phước)

vin hr corparation

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 14-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự (Chấm Công)

công ty TNHH new apparel far eastern (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 07-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Hc-Ns

công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn ( savico )

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 25-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Trị Nhân Sự

công ty cổ phần việt sing

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự - Bình Phước

công ty TNHH tal logistics

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT