Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh [3 Khu Vực Hòa Bình & Sơn La & Lạng Sơn]

công ty tài chính nhật bản jaccs

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Sơn La & Hòa Bình

công ty tài chính nhật bản jaccs

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Hòa Bình

công ty tài chính nhật bản jaccs

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Kinh Doanh [Hòa Bình] - Làm Ngay

công ty cổ phần phân bón và chuyển giao công nghệ hoà bình

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kinh Doanh [Sơn La, Hòa Bình]- Đi Làm Ngay

công ty cổ phần phùng hưng

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 29-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT