Nhân Viên Thu Nợ Trực Tiếp Tại Lạng Sơn (Thu Nhập Cao)

hd saison finance co., ltd.

Địa Chỉ: Lạng Sơn

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT