(Vĩnh Phúc) - Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Thu Nhập Hấp Dẫn

công ty cổ phần anh ngữ apax

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 16-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH japfa comfeed viet nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty cổ phần tổng công ty xi măng miền bắc

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 15-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Tam Dương, Tp Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc)

fe credit

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 06-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Vĩnh Phúc) - Chuyên Viên Tuyển Sinh

công ty cổ phần anh ngữ apax

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ Kênh Xe Máy Tại Vĩnh Phúc

hd saison finance co., ltd.

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 22-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Bình Xuyên, Tam Dương, Tp Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc)

fe credit

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 08-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH xây dựng và dịch vụ tm cao phong

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[Vĩnh Phúc] - Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Thu Nhập Hấp Dẫn +++10Tr

công ty cổ phần anh ngữ apax

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 10-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô - Vĩnh Phúc)

fe credit

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 08-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT