Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường - Cn Bình Phước

tập đoàn lộc trời

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 17-02-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường Cn Bình Phước

tập đoàn lộc trời

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 15-11-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Farm Chief

công ty TNHH japfa comfeed viet nam

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Bình Phước)

công ty TNHH bảo vệ thực vật an hưng phát

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 20-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y - Miền Nam

công ty CP dinh dưỡng hồng hà

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 20-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales Thị Trường Tỉnh

công ty TNHH con cò vàng

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Đại Diện Thương Mại và Quảng Bá (Thuốc BVTV – Bình Phước, Dak Nông, Ninh Thuận)

basf vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Đại Diện Thương Mại và Quảng Bá (Thuốc BVTV – Bình Phước)

basf vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 27-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Assistant HCM - Binh Phuoc

bonanza int'l co.,ltd (vietnam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 20-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Chăn Nuôi

công ty cổ phần phát triển chăn nuôi hòa phát

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 21-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cluster Head (Technical) - Cashew Production

atlantic commodities vietnam ltd., co. (acom)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh ( Bình Phước )

công ty TNHH phú nông

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 03-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Production Supervisor (Cashew Processing)

atlantic commodities vietnam ltd., co. (acom)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực Ninh Thuận, Bình Phước, Dak Lak

công ty cổ phần đầu tư hợp trí

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Trại

japfa comfeed việt nam

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 23-11-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sales Thị Trường Thuốc Chăn Nuôi, Thú Y

công ty TNHH tmdv diên khánh

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp

công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển đông bắc

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT