Chuyên Viên Thu Mua - Phát Triển Nguồn Nông Sản

công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp vineco

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 19-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

URGENT - Quality Manager (Animal Feed, Premix, Aqua Feed)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 05-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

công ty TNHH thủy sản phát tiến

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 23-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc Thú Y ( Đồng Tháp)

công ty TNHH sx tm a.s.t.a

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh ( Đồng Tháp )

công ty TNHH phú nông

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 03-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thị Trường

doanh nghiệp tư nhân việt nga

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 27-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Manager, Quality and Nutrition

công ty cổ phần dinh dưỡng chăn nuôi pilmico

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 09-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Supervisor - Sales, Agricultural Solutions (Long An, Dong Thap)

basf vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 28-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales Thức Ăn Thủy Sản Và Thức Ăn Chăn Nuôi

chi nhánh công ty TNHH cỏ may

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 25-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc Thú Y ( An Giang, Đồng Tháp)

công ty TNHH sx tm a.s.t.a

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 24-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

công ty TNHH thủy sản phát tiến

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 01-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

cty TNHH xnk vĩnh thành

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Kv Đồng Tháp

công ty cổ phần đầu tư hợp trí

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT