Cán Bộ Bảo Vệ Rừng Chuyên Trách

save vietnam’s wildlife

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Bác Sỹ Thú Y

save vietnam’s wildlife

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Trại Farm Nghệ An

masan nutri-science ( anco - proconco )

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Đội Trưởng Sản Xuất

công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản fam - flc group

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 28-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

công ty TNHH hoa tín

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 28-10-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Sản Suất ( Nghệ An)

masan nutri-science ( anco - proconco )

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 12-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT