Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Hậu Giang)

công ty TNHH bảo vệ thực vật an hưng phát

Địa Chỉ: Hậu Giang

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc Thú Y ( Hậu Giang)

công ty TNHH sx tm a.s.t.a

Địa Chỉ: Hậu Giang

Hạn nộp: 02-03-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh ( Hậu Giang )

công ty TNHH phú nông

Địa Chỉ: Hậu Giang

Hạn nộp: 15-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc Thú Y ( Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau)

công ty TNHH sx tm a.s.t.a

Địa Chỉ: Hậu Giang

Hạn nộp: 24-11-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT