Nhân Viên Chấm Điểm (Phòng Đảm Bảo Chất Lượng)

biophap co., ltd.

Địa Chỉ: Kon Tum

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT