Cố Vấn Dịch Vụ Ô Tô Tại Vinh, Hà Tĩnh

công ty CP thương mại quốc tế dũng lạc

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 29-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Xe Ô Tô (Làm Việc Tại Nghệ An)

chi nhánh khu vực bắc bộ - công ty CP ô tô trường hải

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng (Nghệ An)

chi nhánh khu vực bắc bộ - công ty CP ô tô trường hải

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 01-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ (Nghệ An)

chi nhánh khu vực bắc bộ - công ty CP ô tô trường hải

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 01-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cửa Hàng Trưởng - Honda Hưng Phát Tại Vinh

công ty cổ phần tổng công ty pgs

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tư Vấn Dịch Vụ Xe Du Lịch (Tại Nghệ An)

chi nhánh khu vực bắc bộ - công ty CP ô tô trường hải

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tư Vấn Bán Hàng Xe Du Lịch (Tại Nghệ An)

chi nhánh khu vực bắc bộ - công ty CP ô tô trường hải

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cố Vấn Dịch Vụ Tại Nghệ An

tập đoàn kim liên group

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT