Nhân Viên Lái Xe Tải 1T4 - Phụ Xe

công ty nông sản hải vinh

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-12-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lái Xe Tải 1T4 - Phụ Xe (Tuyển Gấp)

công ty nông sản hải vinh

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-12-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lái Xe

công ty TNHH heart japan asia trading

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT