Sales Executive

panasonic vietnam co., ltd.

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Kinh Doanh & Quan Hệ Khách Hàng - Khối Doanh Nghiệp

công ty cổ phần giáo dục & đào tạo victoria

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 17-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh Quan Hệ Khách Hàng - Khối Doanh Nghiệp

công ty cổ phần giáo dục & đào tạo victoria

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 17-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng - Khối Doanh Nghiệp

công ty cổ phần giáo dục & đào tạo victoria

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 11-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT