Marketing Executive - Nhân Viên Marketing (Nam)

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Marketing Head

minda vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Marketing Executive (Male)

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

(Code: Com_Gr_P2_0319_3) Nhân Viên Phòng Đối Ngoại

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 19-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Digital Marketing Executive

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 14-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Branding and Marketing Communication Executive - Digital Media Specialist

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 11-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Marketing Executive

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 13-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Marketing ManagerTop management

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT