Project Developer - Finance Controller (Engergy)

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý- Điều Phối Giao Nhận Best Inc.

công ty TNHH best logistics technology (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Trung

apparel far eastern (vietnam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Regional Plaza Manager - South

central group vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Compliance Manager (CSR Manager)

công ty TNHH panko vina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Sourcing Manager

ultimate quality sourcing limited shenzhen office

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Project Manager

perfetti van melle (viet nam) limited

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Development Manager/ Sales Manager

copper mountain energy

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quality Manager

semco viet nam- dong nai factory

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Technical Manager (Metal Furniture Production)

scancom vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HRBP Manager

tan hiep phat group

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

LEAN Manager

detmold packaging vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kế Hoạch Cung Ứng

công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Supply Manager

wanek furniture co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Regional Sales Manager (Project Sales)

a japanese company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Operational Excellence Manager (Vietnamese Only) - Based in Binh Duong

abbott

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Assistant PPC Manager

bowker (vietnam) garment factory co.,ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Nhân Sự

công ty TNHH apparel far eastern (vietnam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Deputy Branch Manager (In Charge of Business) – At Binh Duong Province

ngân hàng TNHH indovina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Production Supervisor (Giám Sát Sản Xuất)

esquel garment manufacturing vn

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT