Production Director ( Packaging Industry )

s&k vina luxury packaging

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Đại Lý Ô Tô

công ty cổ phần tập đoàn hòa bình minh

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 23-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT