Trưởng Phòng Truyền Thông Marketing (Lĩnh Vực Du Lịch)

công ty TNHH dịch vụ du lịch tam chúc

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Production Planning Manager - Urgent !

ace antennaa co., ltd

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu - Import& Export ManagerTop management

công ty TNHH naus vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

kortek vina co., ltd

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phó Giám Đốc Nhà Máy Mới

casablanca vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng HCNS

công ty cổ phần tam kim

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Lĩnh Vực Du Lịch)

công ty TNHH dịch vụ du lịch tam chúc

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Nhà Hàng

công ty TNHH dịch vụ du lịch tam chúc

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Planning Manager (Working in Hai Phong)

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Anh)

công ty TNHH parker international corporation (việt nam)

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Sản Xuất – Số Lượng 01 Người

cong ty TNHH thanh xuan

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phó Giám Đốc Nhà Máy Mới

casla group

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Production Manager - Urgent !

ace antennaa co., ltd

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 28-07-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Production Manager (Chinse Skill) / Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

công ty TNHH dongjun art craft

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 24-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

COO I Garment Manufacturer I Open for Expatriate

an newly set-up fdi company

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Văn Phòng

công ty TNHH yic vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Đốc Sản Xuất Tại Hà Nội và Hà Nam

công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất ngọc sơn

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 22-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Production Manager (PM)Top management

midway metals co., ltd – 100% australian

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chief Mechanial Engineer

midway metals co., ltd – 100% australian

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kho Vận

công ty cổ phần sơn nishu

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT