Vice Director

an lac vien thai nguyen

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 16-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Tại Thái Nguyên (Lương Từ 10- 30 Triệu)

bảo hiểm manulife thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 03-05-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý và Quản Lý Cấp Cao Tại Thái Nguyên (Lương Từ 10- 30 Triệu)

bảo hiểm manulife thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 23-03-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý và Quản Lý Cấp Cao (Lương Từ 10- 30 Triệu)

bảo hiểm manulife thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 16-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý và Quản Lý Cấp Cao Cho Dự Án Mới Aft- Dự Án Đảm Bảo Thu Nhập

bảo hiểm manulife thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 09-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT