Phó Giám Đốc Dự Án (Công Nghiệp)

alphanam group

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 07-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 06-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

(Urgent) Sales Manager (Lubricant, Ha Noi)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 01-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám đốc hệ thống phân phối – Mã tuyển dụng: DD-VT

Công ty GPO

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-07-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Phó Ban Quản Lý Và Phát Triển Kinh Doanh

công ty cổ phần tập đoàn flamingo

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Brand Marketing Tập Đoàn

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh

công ty golden sun trade.,jsc

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh - Thang Máy

alphanam group

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 02-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh Trung Tâm Trang Sức Doji Tower

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh_Miền Bắc

công ty cổ phần đầu tư thành mỹ

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 25-07-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Ceo Chi Nhánh Hà Nội

công ty TNHH mtv kỹ thuật tú lộc

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 07-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Nhân Sự ( Nữ)

công ty thhh k+k fashion

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 23-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Trưởng Dự Án Bpo-Xử Lý Hình Ảnh- Thành Thạo Tiếng Nhật

công ty cổ phần relia việt nam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Hà Nội

công ty cổ phần diligo holdings

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Nhân Sự

công ty cổ phần đầu tư thành mỹ

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 25-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Tài Chính

công ty cổ phần nhân bình

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-07-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT