Giám Đốc Nhà Máy Làm Việc Tại Long An

công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật á châu

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Gđsx Bê Tông Dự Ứng Lực

công ty cổ phần bê tông ibs

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 14-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Nhà Máy

công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật á châu

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Nhà Máy - Biết Tiếng Hoa

công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật á châu

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Khối Sản Xuất

công ty cổ phần thực phẩm gia đình anco

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Sản Xuất

công ty TNHH sản xuất thương mại hù kiệt

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 03-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh,

công ty TNHH kim nghĩa

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 15-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Giám Đốc Nhà Máy

công ty cổ phần nhựa rạng đông long an

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH kim nghĩa

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 12-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất Ngành Đồ Gỗ Nội Thất

công ty cổ phần hà ân long an

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 20-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH sx tm dv nhựa vàng

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh (Không Áp Doanh Số) Lương 7-10 Triệu

công ty TNHH sản xuất - thương mại việt thái dương

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 11-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Kinh Doanh

công ty TNHH sx tm và dv vino

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 03-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh (Không Áp Doanh Số)

công ty TNHH sản xuất - thương mại việt thái dương

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất - Biết Tiếng Trung

công ty TNHH ipack

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 20-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Trợ Lý

công ty TNHH sx-tm thép tây nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 14-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH navic và kunshin việt nam

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 18-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH hóa chất hùng xương

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT