Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Tây Nam Bộ

công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 10-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Kinh Doanh Miền (Cần Thơ/ Trà Vinh/ Bến Tre)

công ty cổ phần quốc tế sao phương nam

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Điều Hành (Cần Thơ/ Trà Vinh/ Bến Tre)

công ty cổ phần quốc tế sao phương nam

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT