Quản Đốc Phân Xưởng

công ty cổ phần ống thép thuận phát

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 14-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

QC Manager

công ty TNHH kl technologies

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 15-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT